Ban kiểm tra Đoàn trường Kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021

Kiểm tra chuyên đề:

  1. Nội dung: Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn về quản lý đoàn viên, công tác đoàn vụ; việc quản lý hồ sơ sổ sách của Đoàn (theo Hướng dẫn 07-HD/TĐTN-TCKT)

Ban kiểm tra Đoàn trường Làm việc với Đoàn khoa Điện, điện tử, viễn thông – Kỹ thuật cơ khí

Giám sát chuyên đề

  1. Nội dung: Giám sát về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối, công tác của cán bộ Đoàn”.

Ban kiểm tra Đoàn trường Làm việc với Đoàn khoa Quản lý công nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *