ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC LỚP HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CHO GIẢNG VIÊN TRẺ NĂM HỌC 2021-2022

Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy  trực tuyến, hướng dẫn giáo viên sử dụng phần mềm Zoom để tổ chức dạy học, ứng dụng Google form, Elearning để giao bài tập, kiểm tra, đánh giá học sinh.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về việc kết hợp nhiều phương thức dạy học để thích ứng với điều kiện thực tế, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giảng dạy, giáo dục và quản lí.  

Kiểm tra kết quả tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên theo kế hoạch. Giúp giáo viên nắm được các nguyên tắc và kiến thức cơ bản của dạy học trực tuyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.