SINH HOẠT ĐỊNH KỲ, THẢO LUẬN VỀ SÁCH VIẾT VỀ BÁC HỒ HẰNG THÁNG

Đoàn trường tổ chức sinh hoạt, thảo luận cuốn sách viết về Bác Hồ hằng tháng. Theo đó giới thiệu cho Đoàn viên – sinh viên biết thêm về 1 cuốn sách viết về Bác. Trao thưởng cho các bạn trả lời đúng các câu hỏi khi tham gia sinh hoạt, thảo luận.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động tuổi trẻ nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên, phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.