Ban kiểm tra Hội sinh viên trường Kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2022

Kiểm tra chuyên đề:

  1. Nội dung: Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội về quản lý hội viên

Ban kiểm tra Hội sinh viên trường Làm việc với liên chi khoa Điện, điện tử, viễn thông – Kỹ thuật cơ khí

Ban kiểm tra Hội sinh viên trường Làm việc với liên chi khoa Quản lý công nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.