ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN DÀNH CHO CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Lớp lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật cho cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát cấp cơ sở năm học 2021 – 2022. Nhằm đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng cán bộ Đoàn, trang bị về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.