TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CHO ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ ĐỢT 1

Nhằm bồi dưỡng kiến thức về các nội dung chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam nhằm nâng cao hiểu biết và chất lượng cán bộ Đoàn tại Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Tạo môi trường cho các cán bộ Đoàn gặp gỡ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo. Những nội dung cần lưu ý khi tham các hoạt động liên quan đến chủ quyền quốc gia.

Thực hành việc giới thiệu văn hóa Việt Nam, về hình ảnh đất nước, con người và sự phát triển của Việt Nam cùng với tuyên truyền về chủ quyền biên giới cho bạn bè quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.