CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRANG BỊ KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI RÈN LUYỆN THỂ LỰC, THỂ DỤC, THỂ THAO CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN – SINH VIÊN

     Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở trực thuộc tích cực tổ chức các giải thể thao. Các hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên thanh niên, tạo sân chơi lành mạnh giúp đoàn viên thanh niên rèn luyện thân thể, giao lưu hữu nghị, tạo tinh thần thân ái, đoàn kết trong toàn đoàn bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.