CUỘC THI ẢNH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CHỦ ĐỀ “MIỀN TÂY TRONG TRÁI TIM TÔI”

    Đoàn Trường tổ chức cuộc thi ảnh đẹp online với chủ đề “Quê hương miền Tây trong trái tim tôi” lần thứ nhất năm 2021.

     Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức cuộc thi ảnh đẹp online với chủ đề “Quê hương miền Tây trong trái tim tôi” lần thứ nhất năm 2022. Kết quả: hơn 3000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, hoạt động đã tạo được một xu hướng tích cực cho đoàn viên – thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trên không gian mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.