HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ, KẾT NỐI, PHÁT HUY CHO “SINH VIÊN 5 TỐT”

     Các bạn Sinh viên thuộc chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng CTUT tham quan trải nghiệm thực tế tại 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂𝐨̂̉ 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐂𝐚̉𝐧𝐠 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̛ 

     Các bạn Sinh viên có cơ hội được tham quan môi trường thực tế, tiếp xúc và trao đổi với các Cán bộ đang làm việc tại Cảng và Chi Cục – người giúp các bạn hiểu sâu hơn về các nghiệp vụ có liên quan đến chuyên ngành, đến thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá,…

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.