THỰC HIỆN TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

     Đoàn trường phối hợp với Huyện Đoàn Thới Lai thực hiện trồng hoa trên các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022. Nhằm nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên và nhân dân trong việc xây dựng và giữ gìn văn minh đô thị trên địa bàn quận Ô Môn nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung, tích cực hưởng ứng việc trồng cây và xem đây trở thành một việc làm thường xuyên của mỗi cơ sở đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên.

     Đoàn Trường đã trồng được 50 cây huỳnh anh, 50 cây hoàng yến, 20 cây hoa giấy vào ngày 20/3/2022 tại huyện Thới Lai.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.