TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN 04 TIÊU CHÍ GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI

     Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo triển khai tuyên truyền, định hướng “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022 theo 04 tiêu chí của Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ đến các Đoàn khoa, chi đoàn cơ sở.

     Góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, huấn luyện – sẵn sàng chiến đấu; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.

     100% Đoàn khoa, Chi đoàn trực thuộc triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc thù của từng nhóm đối tượng, đoàn viên, thanh niên… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

     Tập trung triển khai “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Cần Thơ” năm 2022 với 04 tiêu chí cụ thể như sau:

  1. Có lý tưởng cách mạng
  2. Bản lĩnh vững vàng
  3. Giàu lòng yêu nước
  4. Có đạo đức trong sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.