ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC RA MẮT CÂU LẠC BỘ “SINH VIÊN YÊU THÍCH NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG CTUT”

Nhằm tập hợp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng duy trì nghệ thuật truyền thống dân tộc. Tạo ra diễn đàn, sân chơi giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên được giao lưu, học hỏi và trau dồi kiến thức về nghệ thuật truyền thống. Hoạt động Cậu lạc bộ phải gắn liền với bản sắc văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc.

Ngày 29/3/2022, tại phòng Hội Thảo Đoàn trường đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ “Sinh viên yêu thích nghệ thuật truyền thống CTUT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.