TỔ CHỨC HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN MỚI KẾT NẠP

     Nhằm đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng Đoàn viên mới, trang bị về kiến thức về lý luận chính trị đến với sinh viên. Kịp thời cung cấp thông tin bổ ích, thực sự cần thiết đến với Đoàn viên vừa kết nạp. Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức hoạt động “Học tập bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đoàn viên mới” năm học 2021 – 2022

     Cung cấp đến Đoàn viên mới những kiến thức về lý luận chính trị về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời Khuyến khích Đoàn viên chủ động nắm bắt thông tin về chủ trương, những cơ hội và thách thức trong quá trình hoạt động góp phần nâng cao chất lượng Đoàn viên tại Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật ­­- Công nghệ Cần Thơ. Tạo môi trường cho các cán Đoàn viên gặp gỡ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.