TỔ CHỨC TẬP HUẤN VỀ LUẬT THANH NIÊN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIA ĐOẠN 2021-2030

     Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức chương trình tập huấn cán bộ Đoàn và cuộc thi bí thư chi đoàn giỏi năm 2022. Trang bị kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn; Tạo sân chơi lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết trong đội ngũ cán bộ Đoàn; Tạo nguồn cán bộ Đoàn có đủ năng lực để đẩy mạnh công tác Đoàn và rèn luyện đoàn viên, sinh viên trong học tập và hướng nghiệp.

– Hướng dẫn thiết kế, tổ chức chương trình, kỹ năng thuyết trình.

– Tập huấn kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng quản trò.

– Hướng dẫn tổ chức công tác đoàn, quy trình tổ chức đại hội, đoàn phí,…

– Tập huấn kỹ năng xây dựng kịch bản, dẫn chương trình.

– Công tác tập hợp thanh niên, vận động quần chúng.

– Tổ chức các hoạt động vui – khỏe, các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, văn nghệ giao lưu giữa các đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.