CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO VĂN HÓA ĐỌC CHO CÁN BỘ ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN – THANH NIÊN

     Ngày 16/4/2022, Đoàn trường phối hợp với thư viện thành phố và các đơn vị tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, thi tìm hiểu về sách tại thư viện của trường và xe lưu động cho các bạn truy cập vào thư viện điện tử của thư viện thành phố thu hút hơn 1000 sinh viên đến xem và chia sẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.