TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CHO ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ ĐỢT 2

Bồi dưỡng kiến thức về các nội dung chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam nhằm nâng cao hiểu biết và chất lượng cán bộ Đoàn tại Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Tạo môi trường cho các cán bộ Đoàn gặp gỡ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Tại chương trình tập huấn các đại biểu đã được lắng nghe về một số nội dung quan trọng như: Lịch sử, tầm quan trọng đặc biệt của chủ quyền quốc gia ,mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam đối với các nước láng giềng về chủ quyền biên giới; mục tiêu xây dựng tình hữu nghị giữa các nước; Công tác quốc tế thanh niên, ngoại giao cho đội ngũ Cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên, gắn với các chuyên đề báo cáo tình hình thời sự trong nước và thế giới…

Công tác đối ngoại và giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ là một trong những nhiệm vụ quan trọng chung của các quốc gia. Do đó, việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chủ quyền biên giới đất liền và biển đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đặc biệt là trong tình hình chủ quyền các nước đang có nhiều diễn biến phức tạp đan xen. Cán bộ đoàn cần phải được trang bị những kiến thức, hiểu biết sâu rộng về mọi mặt như giao tiếp, ứng xử… đồng thời vận dụng các kiến thức vào thực tiễn để nâng cao tính năng động và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.