Sinh viên nghiên cứu khoa học tại trường

Đoàn trường tổ chức Hướng dẫn cách trình bày, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên tại Hội Trường A, thu hút hơn 200 sinh viên tham gia. Sau khi các bạn có ý tưởng thì đoàn trường sẽ cử cán bộ là giảng viên hướng dẫn các bạn cách trình bày đề tài và hỗ trợ liên hệ cán bộ hướng dẫn, các đề tài của sinh viên sẽ được hội đồng khoa học của trường xét duyệt và cấp kinh phí theo quy định để hỗ trợ các bạn làm nghiên cứu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.