ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GÓP Ý VÀO DỰ KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022-2024

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức hội nghị triệu tập cán bộ Đoàn, đoàn viên tham dự Hội nghị góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và Văn kiện Đại hội Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Nhằm phát huy vai trò, trí tuệ của đoàn viên thanh niên, góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và Văn kiện Đại hội Đoàn toán quốc lần thứ XII.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.