THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

     Đoàn trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, trong đó có các năm chẵn, năm tròn thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước. phối hợp các Đoàn trường Đại học, Cao đẳng tổ chức hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, từ 10/5 đến 05/6/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.