DUY TRÌ ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG NĂM HỌC 2022

     Đội Công tác xã hội tổ chức sinh hoạt định kì hằng tháng, tổng kết những kết quả đã đạt trong tháng vừa qua; đề ra phương hướng hoạt động cũng như cải thiện những mặt còn hạn chế từ những hoạt động trước; tổ chức sinh nhật thành viên Đội công tác xã hội. Sinh hoạt văn nghệ, giao lưu giữa các thành viên trong Đội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.