Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường tổ chức kiểm tra chuyên đề và 01 cuộc giám sát chuyên đề

BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN NINH KIỀU KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022, từ ngày 06/6 đến ngày 14/6/2022, Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều đã tiến hành kiểm tra, giám sát định kỳ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022 tại 11 cơ sở Đoàn khối phường. ​ Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã được nghe Ban Thường vụ các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm, bảng so sánh chỉ tiêu, bảng phụ lục số liệu và dự kiến hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Kiểm tra việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022; Xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”; Cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh”; Công tác triển khai Chủ trương “1+1”. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra xem và góp ý về các ghi chép, lưu trữ hồ sơ sổ sách của Đoàn phường và Chi đoàn. Hệ thống văn bản liên tịch với các ngành, đoàn thể và việc thực hiện thu, chi trích nộp đoàn phí của Chi đoàn và Đoàn phường.​ Đồng thời, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã đặt ra một số vấn đề cụ thể để Ban Thường vụ Đoàn 11 phường báo cáo làm rõ hơn các nội dung công tác tại đơn vị, nhất là các nội dung chưa được thể hiện rõ trong văn bản… qua đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị để có định hướng, giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. ​ Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Đinh Quyết Thắng – UV. BTV Thành đoàn – Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chấp hành Đoàn 11 phường trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022. Đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Đoàn 11 phường hoàn thiện các nội dung còn thiếu theo ý kiến đóng góp của thành viên trong đoàn kiểm tra, nhằm thực hiện có hiệu quả theo Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.