TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO ĐOÀN VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN TẠI NƠI CƯ TRÚ

Đoàn trường hợp tác phối hợp giữa các đơn vị Đoàn khoa, chi đoàn trực thuộc và tương đương, tạo điều kiện cho đoàn viên sinh viên trên địa bàn dân cư tổ chức hoạt động Đoàn nơi cư trú. Khuyến khích các tổ chức đoàn trong các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn địa bàn dân cư tổ chức các hoạt động Đoàn nơi cư trú cho đoàn viên.

Đoàn trường giới thiệu cho đoàn viên tham gia các hoạt động tại nơi cư trú và gửi hình ảnh hoạt động về đoàn trường ghi nhận lại, các đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, giúp đỡ người già neo đơn và khó khăn như sửa chữa thiết bị điện, vận động quyên góp thực phẩm, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh phức tạp các đoàn viên đã tích cực hỗ trợ trực chốt và khai báo ý tế cùng thanh niên địa phương với  1200 đoàn viên tham gia tại Bình Thủy, Ô Môn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.