ĐẠI HỘI CÁC ĐOÀN CỞ SỞ TRỰC THUỘC ĐOÀN TRƯỜNG CTUT

      Đại hội các chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể CBĐVTN các đơn vị với tinh thần phát huy trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ. Đại hội các chi đoàn đã thực hiện đủ, đúng những nội dung như: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, thảo luận văn kiện Đại hội đoàn cấp trên; bầu ban chấp hành khoá mới, bầu đoàn đại biểu là những đồng chí đoàn viên thanh niên có đủ trí tuệ, năng lực, phẩm chất dự Đại hội Đại biểu Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.