CÔNG TRÌNH THANH NIÊN – CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Đại hội đại biểu Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong việc thực hiện công trình, phần việc thanh niên năm 2022; vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên gắn với chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên; nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn – Hội, cán bộ Đoàn – Hội và đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên của Đoàn Trường trong các hoạt động xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng Nhà trường thân thiện, sáng, xanh, sạch, đẹp và phục vụ cộng đồng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.