THỰC HIỆN VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN TRÊN ỨNG DỤNG THANH NIÊN VIỆT NAM

Bước vào thời kỳ chuyển đổi số, ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” là nền tảng cho công tác xây dựng, tổ chức Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn khoa triển khai đồng bộ, sáng tạo các giải pháp triển khai sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên, nhằm đảm bảo hiệu quả, mục tiêu, yêu cầu do Trung ương Đoàn đề ra Đoàn trường cũng xác định rõ đây là nội dung quan trọng.

     Tính năng quản lý đoàn viên sẽ hỗ trợ việc tạo mới, nhập, sửa, xóa hoặc xem chi tiết thông tin đoàn viên. Với tính năng này, người dùng có thể theo dõi việc đóng phí đoàn viên, chuyển chức vụ đoàn viên, chuyển tình trạng và chuyển sinh hoạt đoàn viên thường xuyên mà không bỏ sót một thông tin nào.

     Ngoài ra, tính năng tra cứu, tìm kiếm thông minh trong phần mềm quản lý đoàn viên giúp cho việc tìm kiếm thông tin đoàn viên nhanh chóng. Công đoàn có thể tra cứu thông tin đoàn viên từ bất cứ đâu, không quản thời điểm, thời gian nào mà không cần đăng nhập.

     Đặc biệt, phần mềm còn trang bị tính năng báo cáo chi tiết đến từng đoàn viên, cũng như thống kê số lượng phát triển đoàn viên giúp cho lãnh đạo kịp thời đưa ra quyết định và chương trình phát triển đoàn viên một cách đúng đắn nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.