Triển khai Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG)

Triển khai Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) và công nhận danh hiệu sinh viên khỏe cấp thành năm học 2020 – 2021. Các bạn tham gia để đạt tiêu chuẩn sinh viên khỏe trong sinh viên 5 tốt nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.