ĐOÀN THANH NIÊN  

      Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (gọi tắt là Đoàn Trường) là đơn vị Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Cần Thơ. Hiện tại, Đoàn Trường có 3072 đoàn viên, Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2019 – 2022 có 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí, Thường trực gồm 03 đồng chí (Bí thư, 02 Phó Bí thư). Cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng Đoàn, 06 Ban chuyên môn, 05 Đoàn khoa, 01 chi đoàn cơ sở, 02 câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc.

Khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ IV (2019 – 2022):

    “Tuổi trẻ Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ rèn luyện nhân cách, trau dồi lý tưởng; năng động – đoàn kết – sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn – Hội”

Phương châm thực hiện: ” Năng Động – Đoàn kết – Hội nhập”

* Thường trực Đoàn Trường:

ThS. GV. Nguyễn Hoàng Viện

Ủy viên BCH Thành Đoàn Cần Thơ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. Cần Thơ,

Bí thư Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

 

ThS. GV. Phan Nhật Tân

Phó Bí thư Thường trực Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

 

ThS. GV. Phạm Thành Công

Phó Bí thư Đoàn Trường, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ