Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Công ty Nhật Ngữ Minh Tú tổ chức Tọa đàm “Kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng cho đoàn viên, sinh viên CTUT” năm học 2023 – 2024

Ngày 26/5/2024, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (CTUT) đã phối hợp với Công... Xem thêm