GIỚI THIỆU VỀ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

       Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (gọi tắt là HSV Trường) là đơn vị trực thuộc HSV thành phố Cần Thơ. Hiện tại, HSV Trường có 3616 Hội viên, Ban Chấp hành HSV Trường nhiệm kỳ 2023 – 2025 có 21 đồng chí, Ban thư ký gồm có 07 thành viên, Thường trực gồm có 03 thành viên (01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch). Cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng Hội, 06 Liên chi, 16 CLB/Đội/Nhóm, 59 chi hội trực thuộc:

* Thường trực HSV Trường:

ThS. GV. Nguyễn Phúc Huy

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường

 

Th.S Châu Miêu Thanh

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Trường

SV. Huỳnh Nhật Đấu

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường

 * Các đơn vị trực thuộc HSV Trường:

STT

Đơn vị

STT

Đơn vị

1

Liên chi Khoa Quản lý công nghiệp

12

CLB Võ thuật Sinh viên

2

Liên chi Khoa Công nghệ thông tin

13

CLB Tiếng Anh

3

Liên chi Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông và khoa Kỹ thuật cơ khí

14

CLB Sinh viên 5 tốt

4

Liên chi Khoa Kỹ thuật xây dựng

15

CLB Bản lĩnh Sinh viên

5

Liên chi Khoa Khoa học xã hội

16

CLB Bolero

6

Liên chi Khoa Công nghệ Sinh hóa – Thực phẩm

17

CLB Cầu lông

7

CLB Sinh viên yêu thích sách

18

CLB Bóng chuyền

8

CLB Truyền thông

19

CLB Bóng đá

9

CLB Nhảy hiện đại

20

CLB Nhật ngữ

10

CLB Nhạc cụ

21

Đội Tình nguyện

11

CLB Hoa kiểng Sinh viên

22 CLB Công nghệ thông tin

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

– Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên, sinh viên.

– Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

– Phối hợp với Đoàn trường và các Phòng, Khoa, Trung tâm, Công đoàn trong Nhà trường tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, các lớp huấn luyện kỹ năng mềm.

– Xây chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và sân chơi của các Câu lạc bộ nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát huy năng khiếu.

 KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

“Trí tuệ – Năng động – Sáng tạo – Bản lĩnh – Tình nguyện”

 BAN THƯ KÝ, BAN CHẤP HÀNH HSV TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2023 2025

* Ban Thư ký, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường: