Thạc sĩ. GV. Nguyễn Hoàng Viện
 thư đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ email: nhvien@ctuet.edu.vn
Số điện thoại: 0945.418.212
 

Thạc sĩ. GV. Phạm Thành Công

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Địa chỉ email: ptcong@ctuet.edu.vn
Số điện thoại: 0356.015.378
 
Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
Số 256 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ