HSV trường phối hợp cùng Đoàn phường Bình Thủy thực hiện phần việc thanh niên tình nguyện: tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân trên địa bàn phường Bình Thủy cài đặt ứng dụng Bluezone để tăng cường chủ động phòng dịch Covid-19

Ngày 21/8/2021, HSV trường phối hợp cùng Đoàn phường Bình Thủy thực hiện phần việc thanh niên tình nguyện: tuyên truyền, vận động và hướng... Xem thêm