Ký kết hoạt động sinh viên tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và các doanh nghiệp

        Ngày 18/11/2022 Hội Sinh trường tổ chức ký kết hợp tác với trung tậm Nhật Ngữ về hỗ trợ hội viên, sinh viên tham gia các khóa đào tạo tiếng Nhật và trao đổi kinh nghiệm, văn hóa giữa hai nước.

         Tham dự có Đại diện Hội Sinh viên Trường đồng chí Huỳnh Nhật Đấu và Đại diện Trung tâm Nhật Ngữ Minh Tú và 40 bạn sinh viên tham dự và đặt nhiều câu hỏi đến Trung tâm về các vấn đề tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và các doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.