Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ phối hợp cùng Quận Đoàn Ô Môn tổ chức ngày chủ nhật xanh

Sáng ngày 30/5/2021, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ phối hợp cùng Quận Đoàn Ô Môn tổ chức ngày chủ nhật xanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.