Hội nghị sơ kết việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 – 2022

Đoàn Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 – 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.