BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH DỪNG VIỆC XÁC ĐỊNH TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO QUY ĐỊNH 256 SAU HƠN 10 NĂM: HƯỚNG DẪN MỚI VÀ THAY ĐỔI QUAN TRỌNG

1️⃣ Ban Bí thư quyết định dừng việc xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định 256 đã thực hiện hơn 10 năm nay. Bởi, sau hơn 10 năm thực hiện Quy định số 256 về việc xác định trình độ lý luận chính trị đã bộ lộ nhiều hạn chế, không còn bắt kịp được xu hướng phát triển của thời đại, một số địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa sát thực tế, chưa đúng đối tượng; quy trình, thủ tục xác định chưa chặt chẽ;…
👉 Chính vì thế, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức T.Ư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Quy định của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, đối tượng, phân cấp đào tạo lý luận chính trị làm căn cứ để thực hiện thống nhất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hướng dẫn, quản lý, tổ chức thực hiện thống nhất nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong hệ thống trường Đảng và các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Bảo đảm mỗi học viên sau đào tạo đều được học từ sơ cấp lên trung cấp và cao cấp lý luận chính trị tại các cơ sở đào tạo.
2️⃣ Từ ngày 1.8.2021, không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư. Thông tin này được Bộ Nội vụ ban hành trong Thông tư 02/2021/TT-BNV không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2021 yêu cầu công chức hành chính có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp tùy theo yêu cầu trong tiểu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch bao gồm:
👉 Ngạch Chuyên viên cao cấp cần có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
👉 Ngạch Chuyên viên chính; ngạch Chuyên viên cần có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
👉 Ngạch Cán sự; ngạch Nhân viên; ngạch Văn thư viên; ngạch Văn thư viên trung cấp cần sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.