Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Tọa đàm “Phương pháp viết báo khoa học” năm 2023 dành cho đoàn viên, thanh niên

Tọa đàm “Phương pháp viết báo khoa học” được tổ chức tại Phòng Hội thảo của Trường vào ngày 22/02/2023, với sự tham dự của gần 90 đoàn viên, sinh viên đại diện cho các khoa, viện, phòng, ban trong trường. Tọa đàm gồm có hai phần: phần trình bày và phần thảo luận.

Đoàn trường kết hợp với phòng quản lý sinh viên tích cực tìm kiếm nguồn hỗ trợ kinh phí để sinh viên có đều kiện và kinh phí để làm nghiên cứu sau khi có sản phẩm lại chuyển giao công nghệ lại, hỗ trợ về định hướng nghiên cứu, đóng góp ý kiến chuyên môn, thẩm định sản phẩm: đề tài “Nghiên cứu quy trình chế biến nước giải khát từ quả Thanh Trà (Bouea Macrophylla Griffth) lên men”,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.