Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” năm học 2022 – 2023

Ngày 27/2/2023, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường tổ chức diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” năm học 2022 – 2023 tại phòng Hội thảo, thu hút được 80 lượt cán bộ đoàn viên thanh niên tham dự. Diễn đàn đối thoại là một trong những hoạt động quan trọng của Đoàn Trường nhằm tạo cầu nối giữa Đảng ủy Trường và các đoàn viên thanh niên trong trường.

Hoạt động là dịp để đoàn viên, thanh niên của Trường gặp gỡ, đối thoại với Đảng ủy Trường, giúp Đảng ủy, Đoàn Trường lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, từ đó kịp thời tạo những nguồn lực thuận lợi để đoàn viên, thanh niên phát triển toàn diện tại Trường.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực của Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nhằm tham mưu với Đảng ủy, tổ chức diễn đàn đối thoại với các đoàn viên thanh niên. Đây cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên trong trường ôn lại tinh thần và lý tưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và khẳng định vai trò và vị thế của mình trong xã hội hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.