Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về việc tổ chức tuyên tuyền về chủ quyền biển đảo, biên giới, thời sự về Biển Đông cho đoàn viên, thanh niên năm học 2022 – 2023

Nhằm trang bị kiến thức và tình yêu quê hương đất nước cho cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên, Ngày 08/03/2023, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Buổi Sinh hoạt chuyên đề “Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam” năm 2023 dành cho hơn 200 lượt cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên, sinh viên của Trường tham dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.