Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc sách Việt Nam 21/4, năm 2023

Ngày 20/4/2023, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giá trị nhân văn trong tác phẩm Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh” dành cho đoàn viên, sinh viên của Trường, thu hút hơn 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Hoạt động đã góp phần nâng cao kỹ năng đọc sách, ý thức chủ động tìm đến sách, kho tri thức, văn hóa, văn minh của nhân loại cho đoàn viên, thanh niên của Trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.