Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ ĐVTN sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử năm học 2022 – 2023

Đoàn Trường tổ chức Hội nghị Tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ ĐVTN sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử, ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường A, với 350 đoàn viên thanh niên tham dự. Hiện tại, 100% đoàn viên thanh niên của Trường được hướng dẫn và thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử, đặc biệt là đóng học phí và thực hiện giao dịch tài chính với Trường. Hoạt động đã góp phần lan tỏa, giúp đoàn viên thanh niên của Trường ý thức hơn, tăng cường thực hiện việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng của đoàn viên thanh niên về việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, xã hội…; Giúp đoàn viên thanh niên tiết kiệm thời gian, chi phí và an toàn hơn khi thực hiện các giao dịch; Góp phần xây dựng một chính phủ điện tử hiện đại và minh bạch.

Sau buổi hội nghị, các đoàn viên thanh niên đã có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử một cách thuận tiện và an toàn. Các em cũng đã có cơ hội trao đổi, học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp khác. Hoạt động đã góp phần nâng cao năng lực và vai trò của đoàn viên, thanh niên trong xã hội số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.