Đoàn Trường và Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế tổ chức tọa đàm “Định hướng ý tưởng đề tài nghiên cứu khoa học” năm 2023, dành cho đoàn viên, thanh niên

Tọa đàm “Định hướng ý tưởng đề tài nghiên cứu khoa học” được tổ chức tại Phòng Hội thảo của Trường vào ngày 17/05/2023, với sự tham dự của hơn 70 sinh viên tham gia. Sau khi các bạn có ý tưởng thì đoàn trường sẽ cử cán bộ là giảng viên hướng dẫn các bạn cách trình bày đề tài và hỗ trợ liên hệ cán bộ hướng dẫn, các đề tài của sinh viên sẽ được hội đồng khoa học của trường xét duyệt và cấp kinh phí theo quy định để hỗ trợ các bạn làm nghiên cứu.

Sau khi các sinh viên có ý tưởng đề tài nghiên cứu khoa học, Đoàn Trường đã cử cán bộ là giảng viên hướng dẫn các sinh viên cách trình bày đề tài và hỗ trợ liên hệ cán bộ hướng dẫn. Các đề tài của sinh viên được gửi về Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế để được xét duyệt và cấp kinh phí theo quy định. Đoàn Trường cũng kết hợp với Phòng Quản lý sinh viên để tìm kiếm nguồn hỗ trợ kinh phí từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có khả năng để giúp các sinh viên có điều kiện và kinh phí để làm nghiên cứu. Sau khi có sản phẩm nghiên cứu, Đoàn Trường cũng hỗ trợ các sinh viên trong việc chuyển giao công nghệ lại cho các đơn vị có nhu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.