Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức đánh giá kết quả triển khai xây dựng hiệu quả mô hình về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn năm học 2022 – 2023

Đoàn Trường tổ chức Hội nghị “Đánh giá kết quả triển khai xây dựng mô hình về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn” năm học 2022 – 2023, “Cán bộ Đoàn trách nhiệm” vào ngày 17/5/2023 tại Phòng Hội Thảo.

Trong năm học 2022 – 2023, Đoàn Trường đã xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng mô hình “Cán bộ Đoàn Trách nhiệm”, với đối tượng thực hiện: Cán bộ Đoàn của Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, triển khai đến các đoàn khoa, chi đoàn cơ sơ, chi đoàn. Đa số cán bộ đoàn thực hiện nghiêm túc các các tiêu chí quy định trong mô hình đề ra và gởi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đoàn trường theo đúng thời gian quy định. Đa số cán bộ Đoàn thực hiện đảm bảo, có hiệu quả đồng thời các tiêu chí đánh giá trong mô hình “Cán bộ Đoàn Trách nhiệm”. Kết quả bình xét cuối năm học 2022 – 2023 có 121 cán bộ đoàn đạt tiêu chí “Cán bộ Đoàn Trách nhiệm”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.