GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN TRƯỜNG

 1. GIỚI THIỆU CHUNG

     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ luôn xung kích, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên và sinh viên; giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, đạo đức cách mạng, phát huy vai trò của thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn trường có cơ cấu vững mạnh đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị trong mặt trận đoàn kết tập hợp lực lượng đoàn viên, thanh niên và sinh viên; đẩy mạnh các phong trào, hành động cách mạng; khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên và sinh viên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bảo, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, hình thành lực lượng trẻ ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đẩy mạnh phong trào Năm xung kích và Bốn đồng hành góp phần tích cực vào sự phát triển của nhà trường. Hiện tại, Đoàn Trường có 3616 đoàn viên, Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 – 2024 có 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí, Thường trực gồm 03 đồng chí (Bí thư, 02 Phó Bí thư). Cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng Đoàn, 06 Ban chuyên môn, 06 Đoàn khoa, 01 chi đoàn cơ sở, 02 câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc.

Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nhiệm kỳ 2022 – 2024:

* Các Ban Chuyên môn Đoàn Trường:

– Văn phòng Đoàn trường.

– Ban Tuyên giáo, Truyền thông và Tổ chức sự kiện

– Ban Thể thao – Văn nghệ

– Ban Tư vấn và Hỗ trợ thanh niên

– Ban Tổ chức – Kiểm tra và Thi đua – Khen thưởng

– Ban Công tác xã hội

– Ban Học thuật và Phát triển kỹ năng thanh niên

* Các Đoàn khoa, Chi đoàn cơ sở, câu lạc bộ, đội, nhóm:

– Đoàn Liên khoa Điện – Điên tử viễn thông và khoa Kỹ thuật cơ khí.

– Đoàn Khoa Kỹ thuật xây dựng.

– Đoàn Khoa Quản lý công nghiệp.

– Đoàn khoa Công nghệ thông tin.

– Đoàn Khoa Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học.

– Chi đoàn cơ sở Khối hành chính.

– Câu lạc bộ Lý luận trẻ.

– Đội TCM.

* Ủy ban kiểm tra Đoàn Trường:

– ThS. Phạm Thành Công, Chủ nhiệm.

– ThS. Nguyễn Nhựt Quỳnh, Phó Chủ nhiệm.

– KS. Hồ Ngọc Kim Uyên, Ủy viên.

– KS. Huỳnh Văn Phú, Ủy viên.

– SV. Lê Trọng Nghĩa, Ủy viên.