CTUT tích cực thực hiện phần việc thanh niên tình nguyện “Công viên giao thông” phục vụ hoạt động dạy học trải nghiệm tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản.

Em Lê Bá Trình, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn trường và các em cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên CTUT tích cực thực hiện phần việc thanh niên tình nguyện “Công viên giao thông” phục vụ hoạt động dạy học trải nghiệm tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.