Sinh viên CTUT chung tay góp sức cùng Chuyến xe ước mơ, hướng về đồng bào miền Trung.

Các em đoàn viên, sinh viên CTUT chung tay góp sức cùng Chuyến xe ước mơ, hướng về đồng bào miền Trung.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.