ĐOÀN – HỘI CTUT PHỔ BIẾN QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

 Việc trở thành một công dân văn minh, sinh viên gương mẫu thời đại mới không dừng lại ở việc học tập, làm việc hay qua cách đối nhân xử thế trong môi trường bạn đang sinh sống. ‼️ Chúng ta còn cần chú trọng đến việc ứng xử trên không gian mạng, đặc biệt trong bối cảnh số hóa hiện nay. Bộ tuyên truyền Inforgraphic văn hóa ứng xử trên không gian mạng đến từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam là bản nội dung đầy đủ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách hành xử đúng đắn.

                                        

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.