ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP VÀ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

Căn cứ Thông báo 353TB/ĐTN ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về việc tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 – 2024 và lấy ý kiến góp ý sửa đổi Điều lệ Đoàn, dự thảo lần 3 văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc. nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham gia của 100 lượt đoàn viên, hội viên đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc và Hội sinh viên trường.
Tại hội nghị góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, nhiệm kỳ 2022 – 2024 và góp ý sửa đổi Điều lệ Đoàn, dự thảo lần 3 Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã có trên 25 ý kiến đóng góp nhiều nội dung quan trọng để đóng góp vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm 2022 – 2027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.