Ban Thường vụ Đoàn trường Kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2022

Nội dung kiểm tra chuyên đề: theo kế hoạch số 59-HD/UBKTTĐ ngày 28/2/2022 về công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW năm 2022

BTV Đoàn trường làm việc với Đoàn khoa Kỹ thuật xây dựng

 

BTV Đoàn trường làm việc với Đoàn khoa Công nghệ thông tin

 

BTV Đoàn trường làm việc với Đoàn khoa Điện, điện tử, viễn thông và Kỹ thuật cơ khí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.