Kỳ kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Kỳ kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã chính thức được mở trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Đây là cơ hội để cán bộ đoàn và đoàn viên có thể đánh giá được kiến thức của mình và nâng cao trình độ học tập.

Cán bộ đoàn, đoàn viên thực hiện việc kiểm tra từ 14h00 ngày 08/3/2023 đến 23h59 ngày 30/4/2023; vào mục HỌC TẬP -> THI TRỰC TUYẾN trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam để thực hiện việc kiểm tra
Không giới hạn số lần thực hiện bài kiểm tra. Đạt 60/100 câu trả lời đúng là hoàn thành bài kiểm tra.

Một điểm đáng chú ý là không giới hạn số lần thực hiện bài kiểm tra, cho phép các thí sinh có thể ôn tập và cải thiện kết quả của mình. Để hoàn thành bài kiểm tra, thí sinh cần đạt ít nhất 60/100 câu trả lời đúng.

Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, giúp cán bộ đoàn và đoàn viên nâng cao trình độ học tập, củng cố kiến thức về Đảng, về chính sách pháp luật của Nhà nước và tăng cường kỹ năng đọc hiểu, tư duy logic. Ngoài ra, kỳ kiểm tra còn giúp các thí sinh rèn luyện khả năng làm việc độc lập, tự quản lý thời gian, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.