Đoàn trường Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ, thực hiện đăng cai hoạt động Tuyên truyền về phòng, chống sốt xuất huyết do Thành Đoàn và Hôi liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Cần Thơ tổ chức

Đoàn trường Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ, thực hiện đăng cai hoạt động Tuyên truyền về phòng, chống sốt xuất huyết do Thành Đoàn và Hôi liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 16/5/2023 tại Hội trường A.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.